Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Digipost Labs Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Få digital post fra over 3000 avsendere i Norge! Få digital post frå 3000 avsendarar i Noreg! Receieve digital mail from over 3000 senders in Norway!

Offentlige virksomheter Offentlege verksemder Public sector agencies Avsendere i Digipost Avsendarar i Digipost Senders using Digipost

Partnere som sender via Digipost

Partnarar som sender via Digipost

Partners that use Digipost digital mail services

Evry
Tieto
Canon
Acos
Enoro
Aditro
Huldt & Lillevik
as Dal
Strålfors
DIPS
Visma
NETS
Match:it
Posti
PayEx
EdiGard
Åpne Posten og Bring sin chatdialog