Oppsummering av cookies for DigipostDescription of cookies used by Digipost

Bruk av cookies i Digipost

Innlogging og bruk av Digipost forutsetter at cookies aksepteres. Det foretas ingen identifisering av den enkelte bruker ved anvendelse av cookies. Opplysningene blir aldri utlevert eller stilt til disposisjon for en tredjepart utenfor Digipost.

For å gi en bedre brukeropplevelse tar vi vare på informasjon som:

For å lære mer om brukermønstre bruker vi Siteimprove til å ta vare på informasjon som:

Aktivering og deaktivering av cookies

Du kan velge om du vil akseptere informasjonskapsler gjennom innstillingene i nettleseren din. Her kan du normalt angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker, fra en tredjepart som er tilknyttet nettsidene, eller om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. Fremgangsmåten for å tilpasse innstillingene vil variere etter hvilken nettleser og type enhet du bruker. Merk at du også må gjøre innstillingene enkeltvis per nettleser og enhet om du benytter flere.

For at du skal få en optimal brukeropplevelse hos Digipost må du akseptere følgende nettsider under cookies-innstillingene i nettleseren din ved bruk av Digipost:

Oppsummering av cookies

CookieFormålValgfriLagringstid
digipost.languageForbedring av brukeropplevelseJaOpptil 999 dager
digipost.post.idNødvendingNeiOpptil 999 dager
digipost.org.idNødvendingNeiOpptil 999 dager
SESSION_COOKIENødvendingNeiSesjonens levetid
SRV_IDNødvendingNei7 timer
nmstatForbedring av brukeropplevelseNeiOpptil 1000 dager
AWSALBForbedring av brukeropplevelseJa1 Uke
AWSALBCORSForbedring av brukeropplevelseJaSesjonens levetid
anonidForbedring av brukeropplevelseJaSesjonens levetid
AMP_ba62b82db2Forbedring av brukeropplevelseJa1 år

Beskrivelse av cookies

digipost.language

Denne står for lagring av språkvalg på nettsidene. Denne kan enten være Norsk Bokmål, Nynorsk eller Engelsk. Dette valget er urelatert til språkvalg i selve postkassen, ettersom der er det den innloggete bruker som spesifiserer språkvalg. Blir lagret opp til 999 dager, basert på nettleser.

digipost.post.id

Brukes grunnet muligheten til å ha flere postkasser. ID til den sist besøkte lagres, slik at den åpnes automatisk ved neste innlogging. Lagres i opp til 999 dager.

digipost.org.id

Denne informasjonskapselen tilsvarer post.id men er mer spesifikt for bedriftskontoer.

SESSION_COOKIE

Identifiserer nåværende sesjon. Nødvending. Lagres så lenge sesjonen varer.

SRV_ID

Relatert til load balancing. Essensiell for nettsidens funksjonalitet. Den lagres i 7 timer.

nmstat

Er fra SiteImprove og brukes til å samle bruksstatistikk i forbindelse med forbedring av tjenesten. Kapselen blir lagret i maks 1000 dager, med variasjon basert på nettleser

AWSALB / AWSALCORS

Brukes av Siteimprove til brukerstatistikk i forbindelse med forbedring av siden. AWSALB lagres i 7 dager mens AWSALCORS i en sesjons levetid

anonid

Brukes av sentry.io. En tjeneste som hjelper med å logge feilsituasjoner og følge med på ytelse. Kapselen brukes til å holde styr på sesjoner og samle informasjon om handlingsforløp. Den er essensiell for dette formålet. Den blir lagret til sesjonen er over.

AMP_ba62b82db2

Relatert til sentry.io sin funksjonalitet. Den blir lagret i 1 år.

Cookies in Digipost

To be able to log in and use Digipost you must accept cookies. There is no form of personal identification of individual users through our use of cookies. The information is never disclosed or made accessible to third parties outside Digipost.

To provide a better user experience we use cookies to:


To learn more about the browsing activities of our users we use Siteimprove to collect data such as:

Activation and deactivation of cookies

You can choose to accept cookies in the settings of your browser. Here you can usually choose which web sites you wish to accept cookies from, including related third parties. You can also activate notifications for each time a new cookie is stored. The procedure to modify these settings will vary between browsers and the type of device you are using. Note that you must modify these settings for each browser and device, if you are using several different ones.

In order to get a full user experience in Digipost you must accept the following web pages in the cookie settings of you browser

The use of cookies is permitted under Section 2-7 b of the Norwegian Electronic Communications Act (Ekomloven).

Summary of cookies

CookiePurposeOptionalStorage time
digipost.languageImprovements and user experienceYesUp to 999 days
digipost.post.idNecessaryNoUp to 999 days
digipost.org.idNecessaryNoUp to 999 days
SESSION_COOKIENecessaryNoLifetime of session
SRV_IDNecessaryNo7 hours
nmstatImprovements and user experienceYesUp to 1000 days
AWSALBImprovements and user experienceYes1 week
AWSALBCORSImprovements and user experienceYesLifetime of session
anonidImprovements and user experienceYesLifetime of session
AMP_ba62b82db2Improvements and user experienceYes1 year

Description of cookies

digipost.language

Used for the language selection. It can be Norwegian Bokmål, Nynorsk or English. This choice is unrelated to the language selection inside the application itself, where the currently logged in user has a seperate saved language selection.

digipost.post.id

Related to the functionality where you have multiple mailboxes. Used to return to the one that was logged in last.

digipost.org.id

This cookie corresponds to the post.id cookie but is related to the account of organizations.

SESSION_COOKIE

Identifies the current session. Necessary. Saved for the current session duration.

SRV_ID

Used for load balancing. Essential for the website and service to work.

This cookie is retained for seven hours.

nmstat

Used by Siteimprove for usage statistics, this is used for the improvement of the service.

The information is retained for up to 1000 days (depends on browser).

AWSALB / AWSALCORS

Used by Siteimprove for usage statics, in in connection with improvement of the service. ASWALCORS is retained for the session lifetime while AWSALB is kept for seven days.

anonid

Used by sentry.io. A service that helps with logging and tracking of errors, and keep track of performance. The cookie is used to keep track of sessions and connecting them to specific chain of actions. It is essential for this purpose. The information is retained for a year.

AMP_ba62b82db2

Related to sentry.io functionality. Retained for a year.