Gå til innhold Go to content
Bokmål Nynorsk English
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.
Kundeservice Kundeservice Customer service

Henvendelser som gjelder feil i adresser, løses kun på telefon.

Spørsmål om adressefeil vert berre løyst per telefon.

Queries concerning errors in addresses can only be handled by telephone.

Chatboten vår hjelper deg døgnet rundt!

Chatboten vår hjelper deg døgnet rundt!

Our Chatbot are happy to assist you around the clock!

Start chat

Open chat

Tlf. 04045

E-post: kundeservice@digipost.no

E-post: kundeservice@digipost.no

E-mail: kundeservice@digipost.no

Fra utlandet: +47 22 03 00 45
Mandag–fredag 8–17

Frå utlandet: +47 22 03 00 45
Måndag–fredag 8–17

From abroad: +47 22 03 00 45
Monday–Friday 8–17

Pressekontakter Pressekontakter Press contact

Se vår oversikt over pressekontakter.

Sjå liste over pressekontakter.

See our overview of press contacts.

Interessert i å komme i gang med Digipost? Interessert i å kome i gang med Digipost? Interesting in getting started with Digipost?

Du kan opprette en virksomhetskonto her,
eller sende oss en e-post
salg@digipost.no.

Du kan opprette ein konto for verksemda di her,
eller sende ein e-post
til salg@digipost.no.

You can create a company account here,
or send an e-mail
to salg@digipost.no.

Søket ga dessverre ingen treff.

Søket ga dessverre ingen treff.

The search did not return any results

Forsøk et annet ord, eller kontakt Kundeservice
E-post: kundeservice@digipost.no
Telefon: 22 03 00 00

Forsøk et annet ord, eller kontakt Kundeservice
E-post: kundeservice@digipost.no
Telefon: 22 03 00 00

Try another query, or contact Customer Service
E-mail: kundeservice@digipost.no
Telephone: 22 03 00 00

Ofte stilte spørsmål

Hva er Digipost?

Digipost er et digitalt postsystem utviklet av Posten Bring AS, som gir innbyggere og bedrifter tilgang til en egen digital postkasse. Siden alle i systemet har bekreftet hvem de er, kan du være sikker på at den som sender eller mottar brev faktisk er rette vedkommende.

I Digipost kan du sende alle typer brev som tidligere er blitt sendt fysisk som papirpost, og forsendelser som på grunn av sikkerhetskrav eller formaliteter ikke er egnet for vanlig e-post. Avtaledokumenter, lønnsslipper, fakturaer, årsoppgaver, helsepapirer, kontoutskrifter, PIN-koder og søknader er gode eksempler på post det er naturlig å sende eller motta som sikker digital post.

Du kan sende både digitale brev og papirpost fra Digipost.

Koster det noe å bruke den digitale postkassen?

Det er gratis å motta post i Digipost, for både privatpersoner og bedrifter. Post som sendes fra bedriftskontoer prises etter antall og størrelse.

Prisen for å sende brev på papir fra Digipost inkluderer utskrift, konvoluttering og levering i posten.

Prisen for å sende digitalt ligger langt under vanlig porto, og derfor kan bedriften din spare inntil 80 % av kostnadene sammenlignet med vanlig postgang.

Se prisliste på digipost.no/bedrift/priser.

Når Digipost lanserer nye tilleggstjenester, vil disse prises i henhold til egne prislister.

Hvordan sender jeg post fra Digipost?

Du kan sende brev til privatpersoner, offentlige virksomheter og bedrifter med konto i Digipost, så fremt mottakeren ønsker å motta digital post. Du kan også velge flere mottakere per brev du sender, og opprette kontaktlister som kan gjenbrukes neste gang du vil sende brev til de samme mottakerne.

Du kan sende de fleste filtyper digitalt. Brev som skal leveres som papirpost må være i PDF-format for korrekt utskrift. Du finner utskriftsveilederen vår her.

Logg deg inn fra en bærbar eller stasjonær datamaskin, for å sende digitale brev i Digipost. Det er ikke mulig å sende brev fra nettbrett, mobil eller Digipost-appene.

Slik sender du brev:

  1. Klikk på Ny melding i venstremenyen
  2. Bruk Til-feltet for å søke etter digitale mottakere ved hjelp av navn, adresse, poststed eller Digipost-adresse. Om du vil sende brevet på papir, velger du Legg til postadresse.
  3. Skriv inn ønsket tittel på brevet i Emne-feltet. Brev som leveres i Digipost varsles og vises med emnefeltet du velger. Brev du sender som papirpost vil ikke påføres emnefelt.
  4. Velg om du vil skrive brevet i Digipost, laste opp klargjorte filer, eller benytte en kombinasjon av klargjorte filer og tekst du skriver inn.

Du kan maksimalt sende 30 MB per brev, fordelt på inntil 200 filer. For å legge til filer kan du enten dra og slippe de inn i Digipost, eller velge knappen Velg filer, eller dra og slipp her. Den første filen du laster opp blir hoveddokumentet i brevet, med øvrige filer som vedlegg. Om du har forfattet innhold i Digipost, benyttes teksten som hoveddokument og eventuelle filer som vedlegg.

Dersom du ikke finner de du ønsker å sende til, kan det være at de ikke ønsker å være tilgjengelig for offentlig oppslag. Det kan også hende at de ennå ikke er registrert i Digipost, eller har deaktivert postmottaket sitt for kun å sende utgående post digitalt.

Postsendelser faktureres i Digipost.

Hvordan kan jeg bruke Digipost til å sende post, men ikke motta?

Du kan reservere bedriften mot adressesøk under Mottak av post, som du finner i innstillingene når du er innlogget i Digipost.

Vilkår og sikkerhet

Hvordan kan jeg registrere en bedriftskonto i Digipost?

For å opprette en bedriftskonto må du ha signatur- eller prokurarett for selskapet. Normalt betyr det at du har rollen som innehaver eller daglig leder, men prokura kan også tildeles andre i bedriften.

Gå inn på digipost.no/bedrift og trykk på knappen Registrer bedriften din. Les vilkårene før du huker av for at du godkjenner de, trykk så på knappen Registrer organisasjonen din.

Digipost henter informasjon fra Brønnøysundregisteret om hvilke virksomheter du kan opprette kontoer for. Du må derfor bekrefte identiteten din med BankID eller Buypass. Om bedriften din ikke listes opp som tilgjengelig valg etter du har identifisert deg, skyldes det at du ikke er registrert med signaturrett hos Brønnøysundregisteret.

Hvordan gir jeg kollegaene mine tilgang til bedriftens Digipost-konto?

Det er kun rollene Kontoforvalter og Administrator som har tilgang til å legge til nye brukere til bedriftens Digipost-konto.

Du kan se hvilken tilgang du har, og endre-, slette- eller legge til ny bruker under Brukere og tilganger. Du finner Brukere og tilganger under Innstillinger når du er innlogget i Digipost.

For å legge til en ny bruker må du oppgi personens fornavn, etternavn og fødselsnummer.

Hva skjer med post som sendes til bedriftens fysiske postkasse?

Bedriften din vil fortsatt kunne motta post i den vanlige postkassen. Når en digital postkasse opprettes i Digipost gis det samtidig tillatelse til at alle avsendere kan sende deg digital post fremfor brev i den vanlige postkassen. På samme måte gir privatpersoner som oppretter en konto virksomhetene samtykke til å motta brev digitalt. Det er likevel opp til den som sender deg posten å velge hvordan de vil nå deg, men ved å registrere deg i Digipost gir du tydelig beskjed om hvilken kommunikasjonsform du foretrekker.

Sending og mottak er to separate tjenester, så du kan velge å bruke Digipost for utsendelser av digital post og fortsatt motta posten til bedriften fysisk som papirpost.

Sende og motta post

Hvilke typer post kan bedriften sende eller motta i Digipost?

I Digipost kan du sende eller motta alle typer brev som i dag sendes fysisk som papirpost, og forsendelser som på grunn av sikkerhetskrav eller formaliteter ikke er egnet for vanlig e-post. Avtaledokumenter, lønnsslipper, fakturaer, årsoppgaver, helsepapirer, kontoutskrifter, PIN-koder og søknader er gode eksempler på post det er naturlig å sende eller motta gjennom Digipost.

Hvordan sendes post i Digipost?

Den digitale postkassen er knyttet til organisasjonsnummeret til bedriften din. Når du åpner en bedriftskonto i Digipost opprettes det også en unik Digipost-adresse for kontoen, som kan brukes som mottakeradresse.

Dersom du velger å være tilgjengelig for søk kan personer og virksomheter søke opp bedriften din på virksomhetsnavn eller organisasjonsnummer, og på den måten enkelt sende deg post uten å vite Digipost-adressen.

Du kan sende brev i Digipost ved å logge deg inn i postkassen til virksomheten og velge NYTT BREV i venstremenyen.

Det er også mulig å sende brev automatisert, enten ved å bruke et ferdigintegrert produkt eller ved å integrere direkte med Digipost sine API-er.

Er det noen krav til post som sendes i Digipost?

Som avsender er du ansvarlig for at meldingene du sender er lesbare for mottaker, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. For at meldinger skal være tilgjengelig for brukere er det viktig med riktig bruk av blant annet stiler, overskrifter, kontrast og bilder. Les om universell utforming av dokumenter på Digdirs nettsted.

Hvem kan sende digital post til bedriften min?

I utgangspunktet kan alle Digipost-brukere sende digital post til bedriften din, men du har mulighet til å stenge mottak av post under bedriftens kontoinnstillinger.

Dersom du kun ønsker å motta post fra bestemte avsendere, kan du velge å skru av synligheten i Digipost sitt mottakersøk. Da kan du selv gi Digipost-adressen til bedriften din til de mottakerne du ønsker å motta post fra.

Hvis bedriften din ønsker å være tilgjengelig for søk, kan andre som ønsker å sende dere post søke dere opp via virksomhetsnavn eller organisasjonsnummer, og på den måten sende deg post uten å vite din Digipost-adresse.

Hvordan finner jeg mottakere i Digipost?

Digipost er koblet til Posten sitt adresseregister. Når du sender brev fra nettsidene kan du søke opp privatpersoner direkte på navn og adresse. Hvis bedriften din har tillatelse til å benytte fødselsnummer, kan du også søke opp mottakere ved hjelp av dette. Bruk av fødselsnummer som adresse krever av sikkerhetshensyn at du bruker Digipost via et programvareprodukt eller gjør en direkte integrasjon med Digipost sine API-er.

Private og offentlige virksomheter kan søkes opp på enten firmanavn eller organisasjonsnummer. I tillegg kan man benytte Digipost-adresser når man sender post til alle typer mottakere i tjenesten.

Hvordan håndterer Digipost sendinger til mottakere som ikke har digital postkasse?

Om du sender brev fra websidene må mottakerne være registrert i Digipost for at du skal kunne søke dem opp i Digipost. Du kan i tillegg legge til postadresser via Posten sitt adressesøk og legge til mottakere av papirpost manuelt.

Bedrifter som har integrert seg mot Digipost sine API-er eller bruker Digipost via et programvareprodukt kan bruke print-tjenesten, som gjør at mottakere som ikke har registrert seg i Digipost enda vil få brevene levert på papir.

Vil bedriften få problemer med søppelpost i Digipost?

Digipost er ikke en attraktiv kanal for utsendelser av søppelpost siden det koster penger å sende brev, i motsetning til e-post der man kan gjøre masseutsendelser gratis. Bedrifter som sender post gjennom Digipost plikter å følge markedsføringsloven, og eventuelt misbruk kan lett slås ned på siden alle som åpner en konto i det digitale postsystemet har bekreftet sin identitet.

Hvordan får bedriften min beskjed om at det er nye brev i den digitale postkassen?

Bedriften blir varslet på e-post eller SMS når det kommer ny post. Dersom virksomheten ikkemottar varsler, velg Varsling og kontaktinfo under innstillingene, som du finner ved å trykke på knappen med et tannhjul og bedriftens navn. Huk av for valgene du ønsker i ruten Varsling om nye brev. I den etterfølgende ruten Kontaktinformasjon fyller du inn e-postadressene du ønsker å få tilsendt varslene til.

Hvordan åpner jeg et brev i den digitale postkassen?

Du finner nye brev i Postkassen og arkiverte brev i mappene til bedriften. Når du har funnet frem til brevet du vil lese klikker du på det for å åpne det. Om brevet inneholder filtyper som støttes av Digipost vil du kunne lese brevet direkte i Digipost, andre filtyper må lastes ned og åpnes på datamaskinen din med egne programmer.

Hvordan bruker jeg mappene i arkivet?

For tidlige brukere av Digipost heter de klargjorte mappene Arbeid og Arkivet, og for nyere brukere følger mappen Arkivet med ved registrering. Mappen Arbeid er ment som en midlertidig lagringsplass for post som krever en eller annen form for behandling før arkivering.

  • For å flytte et brev kan du enten dra det til den mappen du ønsker, eller åpne brevet og velge hvilken mappe du vil legge det i fra verktøylinjen til høyre på skjermen.
  • For å laste opp filer til en mappe kan du dra filer til ønsket mappe, eller velge Last opp.

Du kan søke etter avsender, tidsrom eller tittel på brev og dokumenter. Vi anbefaler at du bruker Postkassen til mottak av nye brev, og sorterer post du har lest og opplastede filer i mapper.

Du kan laste opp de fleste filtyper, og du vil kunne se innholdet i standardformater for bilder, tekstfiler og PDF-dokumenter direkte i Digipost.

Hvordan laster jeg opp bedriften min sin logo?

Når du sender brev i Digipost kan virksomhetslogoen din vises i mottakerens digitale postkasse. Du kan laste opp bedriftens logo ved å gå inn på Logo på digitale brev under innstillingene, som du finner ved å trykke på knappen med et tannhjul og bedriftens navn. Merk at logoen må være av filtypen PNG, med gjennomsiktig bakgrunn, og kan ikke være større enn 512 kB. Oppløsning må være i minimum 50 piksler bredde og høyde. Velg så stor logo som mulig for best kvalitet på kryss av forskjellige enheter og nettlesere. Digipost må godkjenne logoen du laster opp, før den vil vises på brevene dere sender.

Tjenester og innstillinger

Hvordan kan bedriften min tilrettelegge for fakturabehandling i Digipost?

Privatpersoner kan betale fakturaer direkte i Digipost med de fleste norske banker. For at de du sender fakturaer til skal få mulighet til å bruke tjenesten må du legge ved følgende detaljer om fakturaen:

  1. Kontonummer
  2. KID-nummer
  3. Beløp
  4. Forfallsdato

Så lenge du inkluderer fakturadetaljer, så tar Digipost seg av resten av funksjonaliteten.

Brev med fakturadetaljer kan kun sendes av avsendere som har integrert seg mot Digipost sine API-er eller bruker Digipost via et programvareprodukt. Det er ikke mulig å sende fakturaer tilpasset betalingstjenesten fra innloggede sider på digipost.no.

Betalingsdetaljer er ikke synlig i Digipost. Informasjonen Digipost har tilgang til er den som er oppgitt i fakturaen. Alle andre fakturadetaljer, som for eksempel dekning på konto eller utført betaling, er ikke tilgjengelige i Digipost.

Teknisk

Hvordan integrerer jeg bedriftens systemer med Digipost?

Mange system- og tjenesteleverandører har allerede klargjort for direkte integrasjon med Digipost. Dersom du bruker ett av disse produktene er det enkelt å sette opp koblingen.

På partnersidene våre finner du leverandører som har tilrettelagt for integrasjon med Digipost. Dersom du ikke finner din leverandør i oversikten, oppfordrer vi deg til å kontakte leverandøren av systemet du bruker og be om integrasjon med Digipost.

Det er også mulig å gjøre en direkte integrasjon med Digipost sine API-er for å integrere egenutviklede systemer.

Hvordan får jeg BankID eller Buypass?

For å registrere en konto i Digipost må en av signaturrettholderene ha tilgang til en personlig autentiseringsløsning fra BankID eller Buypass.

Hva gjør jeg når BankID feiler ved registrering eller innlogging?

Prøv om du kan logge inn i nettbanken din på normalt vis. Hvis det ikke er mulig å logge inn i nettbanken kan problemet skyldes at koden er ugyldig eller at nettbanken din har tekniske problemer.

Se BankID sine sider for problemløsning og feilrapportering, eller kontakt banken som har utstedt autentiseringsløsningen for ytterligere informasjon.

Lykkes du med å logge inn i nettbanken din, men ikke på Digipost, kan dette skyldes tekniske problemer hos oss. Prøv igjen senere, eller kontakt kundeservice på telefon 04045. Du kan også prøve vår BankID-guide for å løse vanlige problemer.

Hva gjør jeg når Buypass feiler ved registrering eller innlogging?

Prøv om du kan logge på andre brukersteder som krever Buypass. Fungerer heller ikke dette, kan det skyldes tekniske problemer hos Buypass.

Se Buypass sine sider for problemløsning og feilrapportering, eller kontakt Buypass for ytterligere informasjon.

Lykkes du med å logge på et annet brukersted med Buypass, men ikke på Digipost, kan dette skyldes tekniske problemer hos oss. Prøv igjen senere, eller kontakt kundeservice på telefon 04045.